Bel voor advies: +31 (0)20 789 58 83

Modern onderzoek

Hieronder volgt een globaal stappen plan van onze werkwijze voor u als opdrachtgever. Geen enkele situatie is het zelfde en daarmee ook geen enkel onderzoek. Het door ons gemaakte plan van aanpak is daarom altijd op maat gemaakt en verschillen deze van methodes en technieken.

De genoemde onderzoeksmethodes moeten worden gehanteerd conform de branche gerelateerde privacygedagscode en acteren wij binnen de kaders van de wet. Bij het inzetten van technieken en hulpmiddelen zal altijd het proportionaliteitsbeginsel en subsidiariteitsbeginsel worden gehanteerd.

Methoden en technieken

  • Administratief onderzoek
  • Deep web research
  • Observaties en schaduwen
  • Foto en Cameraopnames (heimelijk)
  • (GPS) Tracking
  • Interviews en verklaringen
  • Forensisch onderzoek

Informeren

Vrijblevend een intake gesprek

In dit vrijblijvende gesprek luisteren wij naar uw verhaal en kunnen we u al een en ander vertellen over de mogelijkheden in uw zaak. Hierbij stellen wij veel vragen om inzicht te krijgen in wat de doelstelling zal zijn van het onderzoek.

Het intake gesprek kan bij u op kantoor of op een andere locatie.

Plan van aanpak

We maken een planning met daarin alle afspraken en een helder overzicht van de kosten per onderzoeksfase zodat u zelf controle houdt over de maximale kosten. Het plan van aanpak dient tevens als opdrachtbevestiging.

Signaleren

Rechercheren

Rechercheren en analyseren

In het begin stadium van het onderzoek analyseren wij alle gegevens die wij hebben verkregen van de opdrachtgever. Aansluitend vullen wij deze gegevens aan door middel van open bronnenonderzoek en deep web searches. Wij zorgen alle relevante informatie ter ondersteuning van het onderzoek tot onze beschikking te hebben, om de juiste methodieken toe te kunnen passen.

Tijdens het onderzoek houden we u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.

Observaties en verklaringen

Nadat wij de informatie hebben verwerkt, is het zaak om gegevens met de werkelijkheid te vergelijken, meer bewijs te verzamelen en/of gedragingen te bepalen van onze subjecten. Hiervoor is het observeren van personen, locaties en/of situaties, evenals het afnemen van verklaringen of het maken van camera- video opnames van toepassing.

Afhankelijk van de gebeurtenissen bepalen we in overleg hoe het onderzoek zal verlopen

Observeren

Rapporteren

Afronding en rapportage

U ontvangt een gedetailleerd rapport met onze bevindingen, foto's en bewijsmateriaal. Onze rapportages hebben voor de rechtbank de status van objectieve getuigenverklaring.

Advies en ondersteuning

Indien gewenst kunnen wij u adviseren met vervolg stappen zoals; mediation, incassoprocedure of bijstaan bij het vervolgtraject naar rechtbank of confrontatie.

Adviseren

Scroll to top