Bel voor advies: +31 (0)20 789 58 83

Hoe gaan wij te werk

Na het eerste contact, plannen wij een afspraak in om uw situatie te bespreken. Hierbij worden veel vragen gesteld om op voorhand over voldoende informatie te beschikken voor het maken van een plan van aanpak.

Het plan van aanpak van MasRecherche dient als een offerte, waarin stap voor stap staat vermeld wat het verwachte onderzoek met zich meebrengt en welke methodieken hiervoor gebruikt zullen worden. Vaak zal er tijdens het onderzoek afgeweken worden van het plan. Dit vanwege nieuwe informatie dat aan het licht is gekomen en daarmee de situatie kan zijn veranderd. Ook deze wijzigingen in het plan worden met u overlegd om het onderzoek zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Wat brengen wij in rekening

Het uurtarief van Mas Recherche bedraagt €75,- exclusief BTW per rechercheur. Daarbij worden overige kosten los berekend, waaronder:

  • kilometervergoeding van €0,22 cent per kilometer;
  • inhuren van externe expertise zoals bijvoorbeeld een ethicalhacker, mediator of advocaat;
  • kosten ter opvragen gegevens in het open bronnen onderzoek;
  • overige kosten die gelden voor het teneinde brengen van het onderzoek.

Bovenstaande kosten worden te allen tijde in overleg in rekening gebracht.

Lees hier onze algemene voorwaarden & branche gerelateerde privacygedragscode.

Scroll to top