Bel voor advies: +31 (0)20 789 58 83

Het risico van werving & selectie

Werving & selectiebureaus, recuiters en detacheerders beschermen hun diensten door middel van opgenomen boete- en concurrentiebedingen in de voorwaarden en/of opdrachtbevestigingen. Er kunnen situaties ontstaan waarbij de opdrachtgever handelt buiten de kennisneming van de recruiter om.

Bijvoorbeeld, wanneer de opdrachtgever de kandidaat afwijst en de kandidaat toch in dienst neemt, zonder de werving & selectiefee te betalen.

Kan de recruiter bewijzen dat de kandidaat werkt bij de opdrachtgever? Is er legitiem bewijs verzamelt binnen de kaders van de wet? Zal de opdrachtgever meewerken en/of de fee betalen? Moet hier een kostbare advocaat aan te pas komen en tijd worden besteed aan een rechtszaak?

Waarborgen van inkomsten

Bij vermoedens van schending van de voorwaarden kunnen wij door middel van een korte observatie de vermoedens snel uitsluiten of gronden. Bij een verdachte situatie kan de recruiter er voor kiezen een onderzoek te starten om zo legitiem bewijs te verzamelen op een snelle en effectieve manier.

Voor de werving & selectie specialist die op projectbasis te werk gaat bestaat er het risico dat de opdrachtgever op frauduleuze wijze de kandidaten in dienst neemt. Om te voorkomen dat de opdrachtgever niet onbetaald gebruik maakt van wervingsdiensten. Bekijk dan onze brochure over recruitment deu dilligence en neem contact met ons op.

Scroll to top