Bel voor advies: +31 (0)20 789 58 83

Modern onderzoek

Onze ervaringen bij defensie maken ons experts in observatie. Dit samen met moderne technieken en hulpmiddelen zoals GPS tracking, camera's en online research tools zorgt voor een uitstekende combinatie om u van dienst te zijn bij uw onderzoek.

De genoemde onderzoeksmethodes moeten worden gehanteerd binnen de kaders van de wet en conform de branche gerelateerde privacygedagscode.

Een overzicht van onze diensten...

Mas Recherche kan u van dienst zijn met verschillende onderzoeken:

  • Alimentatiefraude onderzoek
  • Huurfraude onderzoek
  • Erfenisfraude onderzoek

Alimentatie onderzoek

Tijdens een alimentatie onderzoek stellen we de aanwezige inkomsten en gedragingen van een persoon vast.

Alimentatie onderzoek

De hoogte van de vastgestelde alimentatie kan wijzigen door een verandering in de persoonlijke situatie van de ex-partner. Bijvoorbeeld als de levenssituatie van de ex-partner is veranderd. De ex-partner kan inmiddels een nieuwe partner hebben met wie hij/zij is gaan samenwonen. Het gebeurt regelmatig dat deze wijzigingen niet worden gemeld omdat dan het recht op alimentatie stopt of de alimentatie wordt verlaagd.

De bevindingen uit een dergelijk onderzoek leiden vaak tot een aanpassing van de plicht tot het betalen van alimentatie.

Het voor de rechter aantonen dat uw ex-partner samenwoont, is niet eenvoudig. Het moet duidelijk zijn dat het om een duurzame verbintenis gaat. Een gezamenlijke vakantie of onregelmatig samenzijn valt daar niet onder. Tijdens een alimentatieonderzoek volgt een privé detective de bewegingen van uw ex-partner en zijn/haar nieuwe partner over een langere periode om het leefpatroon vast te leggen.

Vermoedens dat uw huurder fraudeerd?

Woonfraude
Alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige onder-/doorverhuur, onrechtmatig gebruik, niet bewonen en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is verkregen van de verhuurder, is woonfraude. Woonfraude is een maatschappelijk probleem. De woning wordt gebruikt voor een doel waar deze niet voor is bestemd, terwijl er eindeloze wachtrijen met woningzoekenden zijn en mensen vaak jaren moeten wachten voordat zij een woning krijgen toegewezen.

Huur en woonfraude

Doormiddel van onderzoek en observatie komen wij snel achter de waarheid

Ervenisfraude

Alle fraude dat voortvloeid uit een ervenis, is de schriftelijke regelgeveing en afwikkeling altijd te vergelijken met de werkelijke situatie

Ervenisfraude

Scroll to top