Bel voor advies: +31 (0)20 789 58 83

Bedrijfsrecherche

Fraude, diefstal, oplichting: niemand wil dat, maar helaas gebeurt het. Mas Recherche onderzoekt de genoemde situaties en daarmee de personen waarbij frauduleuze vermoedens zich afspelen. Met als doel de dader te ontmaskeren en tot een halt te brengen.

Human intelligence
Vanwege onze focus op arbeidsconflicten zijn onze bevindingen geënt is op relaties en gedragingen. Binnen bedrijven en organisatie kunnen wij vaak ongewenste handeling herleiden uit een oorzaak. Door middel van de bedrijfscultuur te bestuderen en observeren kunnen oorzaken en katalysatoren van ongewenst gedrag worden herkent. Hierop kunnen gepaste maatregelen worden toegepast om ongewenste gedragingen te voorkomen. Human intelligence is een breed concept. De vele toepassingen worden hieronder toegelicht.

Een overzicht van onze diensten binnen bedrijven en organisatie

Op deze pagina vindt u informatie over de volgende probleemstellingen:

 • Diefstal en verduistering
 • Discriminatie en ongewenst gedrag
 • Bedrijfscultuur
 • Oplichting
 • Naleven van regelgeving

 

Bedrijfsdiefstal

Met behulp van de hedendaagse technieken en gerichte observatie ontmaskeren wij de dader.

Diefstal en verduistering

Bedrijfsdiefstal ligt vaak zeer gevoelig. Als werkgever heb je het volste vertrouwen in je medewerkers, maar wat doe je als dit vertrouwen wordt geschaad?

Ook al zijn de goederen rechtmatig verkregen (verduistering) maar verdwijnen deze ergens in het proces van uw bedrijfsvoering. Kan hier een onderzoek naar worden ingesteld.

Het doel van het onderzoek naar de bedrijfsdiefstal is naast het ontmaskeren van de dader(s) ook het zo snel mogelijk opsporen en terughalen van het gestolen goed. Na het opstellen van het plan van aanpak en het bepalen van de onderzoekmethoden zullen we direct overgaan tot actie. Direct betrokkenen en medewerkers bij de plaats delict zullen door ons worden gehoord. Ook kunnen gesprekken met de plaatselijke politie onderdeel uitmaken van het onderzoek naar de bedrijfsdiefstal. Indien sprake is van bedrijfsdiefstal zal op de plaats delict een onderzoek ingesteld worden. De werkwijze van de daders zal worden onderzocht en uiteraard worden sporen veiliggesteld om ervoor te zorgen dat er geen bewijsmateriaal verloren gaat.

Bij de onderzoeken naar bedrijfsdiefstal kan er onder andere gebruik gemaakt worden van verborgen camera’s.

Ook is het strategisch plaatsen van bewakingscamera's namens ons een aanrader. Dit helpt natuurlijk als een preventieve maatregel. Bij Mas Recherche beschikken wij over voldoende kennis en ervaring dit te realiseren. Met een directe partner gespecialiseerd in het aanleggen van camera's weten wij u van alle gemakken te voorzien en voorkomen wij diefstal uit uw organisatie.

 • Herstel van vertrouwen op de werkvloer.
 • Het vinden van uw geld of goederen of bewijzen jegens de daders.
 • Inzicht in preventieve maatregelen.

Discriminatie en ongewenst gedrag

Onze ervaring leert dat veel vormen van verzuim of laakbaar gedrag te herleiden is uit een verstoorde werkrelatie. Op de werkvloer is niet iedereen zich bewust van de impact van zijn eigen uitlatingen, waarna de groepscohesie van de werkvloer kan verdwijnen.

Als werkgever of leidinggevende heb je niet altijd inzicht in de verstandshoudingen van personeel onderling. Veelal zal er tijdens evaluatie gesprekken onderwerpen zoals; pesten en discriminatie niet worden besproken

Voor verstoorde relaties op de werkvloer zijn specialisten met de professionele interviewtechnieken de aangewezen personen. Door middel van observaties, het opnemen van verklaringen of indien nodig opnames maken van ongewenst gedrag. Wordt er licht geschenen op gedragingen die de samenwerking onderling belemmerd. Hierop kunnen gerichte maatregelen worden om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

 • Vertrouwen van personeel als onafhankelijke partij
 • Onderzoek naar de kern van verstoorde relaties
 • Het afnemen van verklaringen of vergaren van bewijsmateriaal

Discriminatie en ongewenst gedrag

Met een simpel maar effectieve methode van onderzoek, wordt de waarheid snel achterhaald

Bedrijfscultuur

Door middel van onderzoek het bedrijf leren kennen met vanuit een ander optiek.

Bedrijfscultuur

Oorzaak van misstoestanden
Elke ongewenste handeling is uit een oorzaak te herleiden. Door middel van het bestuderen en observeren van bedrijfsculturen kunnen katalysatoren van ongewenst gedrag worden herkent. Hierop kunnen gepaste maatregelen worden toegepast om ongewenste gedragingen te voorkomen.
Voorbeeld
Bij ontdekking, dat één van de leidinggevende onderscheid maakt in werkverdeling op basis van persoonlijke voorkeur. Kan dit escaleren in professionele belemmering en zelfs pesterij, waarbij de kans op verzuim wordt vergroot. Of dat, een medewerker heimelijk een netwerk van helers vertegenwoordigd. Waarna de kans op diefstal blijft bestaan of kan toenemen.

Bij fraude, oplichting, diefstal en verzuim is onderzoek naar de bedrijfscultuur gewenst om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken, met als doel dit probleem te voorkomen.

Bij het instellen van een onderzoek zal een Humint specialist zich onopvallend in het bedrijf moeten begeven. Hiervoor zullen methodes zoals: mysteryguest of kortstondig worden ingezet als medewerker aan de orde zijn.

Waar wordt naar gekeken? Dat hangt af van de wensen van de opdrachtgever.
Voorbeelden

 • Worden deadlines behaald op de juiste werkwijze?
 • Komt het personeel op tijd?
 • Worden alle voorschriften nageleefd?
 • Is er een katalysator voor verzuim, diefstal of fraude?

Oplichting

Ransomware, valse facturen, identiteitsfraude, verborgen gebreken
Er zijn vele vormen van oplichting die binnen een bedrijf of organisatie voor komen. Veel van de moderne vormen van oplichting zijn IT gerelateerd. Waarnaar wij onze IT-specialist inzetten in het achterhalen van de dader(s).

Let op! Door middel van footprinting kan er gekeken worden naar preventieve maatregelen.

Bij het afgeven van goederen of diensten waarbij de afnemer verdwijnt of door diverse methodes van zijn/haar aansprakelijkheid probeert af te doen. Zetten wij onze tactische rechercheurs in voor het opsporen van personen en verzamelen van bewijsmateriaal om de juiste personen aansprakelijk te stellen.

Oplichting komt veelal van buitenaf, maar onderzoek begint binnen de organisatie.

Direct betrokkenen en medewerkers bij de plaats delict zullen door ons worden gehoord. Ook kunnen gesprekken met de plaatselijke politie onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Oplichting

Met behulp van de hedendaagse technieken en gerichte observatie ontmaskeren wij de dader.

Naleven van regelgeving

Met een simpel maar effectieve methode van onderzoek, wordt de waarheid snel achterhaald

Naleven van regelgeving

Investeringen
Hedgefonds, private equity en investering maatschappijen investeren veelal in andere bedrijven. Hierbij kan een organisatie geheel of gedeeltelijk worden overgenomen. Bij zo een overname of investering gaan er vele afspraken vooraf, om cijfers, waarden, eigendommen, producten, diensten, etc door te nemen. Maar kloppen de gegevens wel met de werkelijkheid? en worden werkelijke alle regels nageleefd?

Mystery guest
Als onderneming ben je altijd gebonden aan regelgeving en wettelijke kaders. Dit kan zijn om veiligheidsredenen, hygiëne, als reputatie of kwaliteit van jou diensten en/of producten of voor het behoudt van een vergunning. Binnen elke organisatie zijn er controlerende processen om deze aspecten te waarborgen. Wat nou als, de werknemers op locatie aan het werk zijn of de leidinggevende de regels niet naleeft?
Om de werkelijke situatie inzichtelijk te krijgen, wordt een mystery guest ingezet. Een mystery guest doet zich voor als potentiële klant of medewerker om dicht bij de risicovolle processen van de desbetreffende organisatie te komen en te observeren. Naderhand volgt een rapportage met de bevindingen en bewijsmateriaal. Hiermee kunnen investeerders een wel overwogen beslissing nemen en werkgevers maatregelen toepassen bij het niet na leven van de regelgeving.

Scroll to top