Bel voor advies: +31 (0)20 789 58 83

Bedrijfsrecherche

Veel bedrijven hebben vermoedens van contractschendingen en frauduleus verzuim bij werknemers. Behalve de frustratie die hiermee gemoeid is, brengen dit soort situatie veel ongewenste kosten met zich mee. Veelal wordt hierop geacteerd, maar door de complexiteit van het arbeidsrecht en gebrek aan bewijs gaat het vaak mis. Ontslag op staande voet ontaard bijvoorbeeld in het onrechtvaardig beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Met alle gevolgen van dien; juridische procedures, transitievergoedingen, schadevergoedingen, etc.

Mas Recherche is gespecialiseerd in onderzoek naar arbeidsrelaties. Wij onderzoeken personen waarbij frauduleuze vermoedens bestaan, bouwen een dossier op en maken een uitgebreide rapportage van onze bevindingen. Hiermee kan de werkgever gepast actie ondernemen, om zo fraude en contractschending te voorkomen, kostbare gerechtelijke procedures te vermijden en juridisch beslagen ten ijs te komen.

 

Een overzicht van onze diensten...

Op deze pagina vindt u informatie over de volgende type probleemstellingen die veelvoudig voorkomen onder arbeidsrelaties:

 • Schending concurrentie- relatiebeding
 • Frauduleus verzuim
 • Procuratiefraude
 • Schending geheimhouding
 • Steekpenningen

 

Concurrentie en relatiebeding

Hierbij onderzoeken wij, indien daar, het causaal verband tussen personen, bedrijven en contractuele afspraken.

Concurrentie en relatiebeding

Schending van contract
Als personeel wordt aangenomen gaat men altijd uit van het goede in de mens, echter ontstaan er tijdens de werkbare relatie soms conflicten of raakt men uitgekeken op het werk. Om niet de bedrijfsgevoelige informatie te verkopen of misbruiken worden er concurrentie- en relatiebedingen opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Wanneer een werknemer het concurrentiebeding overtreedt, zul je als werkgever al snel geneigd zijn om de werknemer aan te spreken en een boete of schadevergoeding te vorderen. Natuurlijk wil je tevens dat hij stopt met werken bij de concurrent.

In dit geval kan er sprake zijn van schending van het concurrentie- relatiebeding. Veel werkgevers weten niet dat de schending van het concurrentiebeding aangevochten kan worden in een civiele procedure

 • Is het concurrentiebeding rechtsgeldig overeengekomen?
 • Zal een rechter het concurrentiebeding in stand houden?
 • Wat kun je precies vorderen van de werknemer die zijn concurrentiebeding overtreedt?

Vertrouwelijk en discreet onderzoeken wij de mogelijkheden voor de werkgever en brengen een rapportage uit met onze bevindingen.

Verzuim, gepland of niet?

Fraudeleus verzuim
Het komt veelvuldig voor: medewerkers die zich ziek melden. Vaak terecht, maar steeds vaker ook onterecht. Frauduleus ziekteverzuim is niet alleen een grote ergernis, maar ook een grote kostenpost voor u als werkgever. Wij onderzoeken vertrouwelijk en discreet de personen waar de vermoedens spelen van frauduleus verzuim. Dit zal veelal gebeuren door middel van observaties om de vermoedens te bevestigen of ontkrachten binnen enkele dagen. Bij het bevestigen van de vermoedens bouwen wij een dossier op en maken wij een rapportage van onze bevindingen en bewijsmateriaal, zodat de werkgever gepast kan acteren.

Let op! Niet onderbouwd acteren kunnen veel kosten met zich mee brengen. Start daarom z.s.m een onderzoek.

Post covid-19
Opvallend is de (zeer) ruime verdubbeling van het aantal incidentonderzoeken naar fraude met betrekking tot verzuim. In de meeste gevallen gaat het hier om professionele fraude: niet bestaande klachten gebruiken om thuis te blijven, werken bij de concurrent of recreatieve activiteiten uit te voeren.

 • Snel inzetbaar.
 • Discreet, efficiënt en waarheidsgetrouw.
 • Besparen op onterechte kosten en juridisch proces.

Frauduleus verzuim

Alleen door onderzoek naar verzuim word fraude bewezen of uitgesloten.

Procuratiefraude

Met een simpel maar effectieve methode van onderzoek, wordt de waarheid snel achterhaald

Fraude, meest gebruikte vorm van bedrog

Procuratiefraude
Volmacht verlenen aan een medewerker om namens uw bedrijf te handelen heeft zijn voordelen. Echter, wordt er in de praktijk hier wel eens misbruik van gemaakt. Zoals verduistering van geld of aankochten goederen en diensten voor persoonlijke doeleinde van uw medewerker. Om hier op te acteren is vaak discrete observatie benodigd om de gedragingen vast te leggen.

Let op! Het fraudeleus handelen kan worden gestaakt bij vermoede van ontdekking. Dit maakt het verzamelen van bewijslast moeilijker

Declaratie en transportfraude
U ontvangt declaraties die u niet vertrouwt van uw (buitendienst) medewerkers. Is die reis wel gemaakt? zijn die onkosten wel gemaakt? Wordt de bedrijfsauto wel gebruikt voor waar het bedoelt is?

Hierbij is het inzetten van een GPS tracker aan de orde

Geheimhouding

Een geheimhoudingsverklaring kan op veel momenten goed van pas komen. Bijvoorbeeld wanneer u nieuwe diensten of producten ontwikkeld die er niet zijn op de markt of als uw medewerkers of opdrachtnemers belangrijke bedrijfsinformatie zullen inzien.

Als deze bedrijfsgeheimen bij uw concurrent terecht komen, verliest uw bedrijf misschien wel de marktpositie

Bij vermoedens van infiltratie of een van uw medewerkers uw producten, contacten, ideeën of uw research & development dossiers verkoopt of deelt met derden. Vraag ons naar de mogelijkheden om deze informatie stromen tot een halt te roepen. Dit doen wij o.a. door middel van preventief onderzoek, schaduwen van (ex)werknemers en/of verklaringen afnemen van alle betrokkenen.

Geheimhouding

Wij onderzoeken alle betrokken personen en bedrijven om daarmee inzagen in achtergrond informatie en informatielekken te komen.

Steekpenningen

Met behulp van de hedendaagse technieken en gerichte observatie, achterhalen wij de waarheid.

Steekpenningen en omkoping

Omkoping en steekpenningen zijn zeer gevoelige onderwerpen. Als werkgever heb je het volste vertrouwen in je medewerkers, maar wat doe je als dit vertrouwen wordt geschaad?

Steekpenningen komen enkel voor bij posities met macht. Dit kunnen ambtelijke posities zijn of posities die waken over producten, regelgeving, financiën en voornamelijk bedrijfsgeheimen.

Het doel van het onderzoek naar de omkoping is naast het ontmaskeren van de de personen in kwestie het bestuderen van de bedrijfscultuur en netwerk genoodzaakt. Hiermee worden mogelijke nieuwe omkopingen voorkomen.
Ook is het strategisch plaatsen van bewakingscamera's een aanrader. Dit helpt natuurlijk ook als een preventieve maatregel.

 • Herstel van vertrouwen op de werkvloer.
 • Bescherm de integriteit van uw onderneming.
 • Inzicht in preventieve maatregelen.
Scroll to top